Psychoterapia rodzinna i psychoterapia młodzieży


Terapia rodzinna – jest to taka forma terapii, w którą zaangażowana jest cała rodzina, zgodnie z założeniami terapii systemowej, gdzie nie sposób jest zrozumieć problemów jednostki bez uwzględnienia kontekstu w jakim ona żyje. Proponowana m. in. wtedy gdy nastąpią zmiany w życiu codziennym rodziny, narastające trudności we wzajemnej komunikacji są trudne do przezwyciężenia co powoduje narastanie kryzysu w rodzinie, sytuacja psychiczna jednego z członków rodziny zaostrza się, a dotychczasowe sposoby radzenia sobie okazują się już być nieskuteczne. Rodzina sama w sobie ma takie możliwości i zasoby, które przy współdziałaniu terapeuty może w sobie obudzić i doprowadzić do zmiany. Terapia polega na wspólnym poszukiwaniu innych perspektyw spojrzenia na sytuację, odkrywaniu tego co taką zmianę może wywołać.
Jedno spotkanie trwa około 60- 70 min.

 

                                                                               

 

 

 

              Psycholog, Psychoterapia, Al. Wolności 22a/3, 42- 200 Częstochowa