O mnie


 

mgr Oliwia Mazelewska- Sokołowska

psycholog, psychoterapeuta

     Psycholog, psychoterapeuta z 14-letnim stażem pracy w zawodzie, certyfikujący się w obszarze psychoterapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Studia psychologiczne ukończyła na Uniwersytecie Wrocławskim, ponadto ukończyła 5- letnie, specjalistyczne, podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii systemowej (kurs atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne). Członek Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. 

   Zajmuje się psychoterapią i doradztwem systemowym indywidualnym, grupowym, małżeńskim i rodzinnym. W swojej pracy uwzględnia również elementy technik terapii poznawczo- behawioralnej i ericksonowskiej (w zależności od rodzaju trudności techniki pracy dostosowywane są do pacjenta). Pracuje z dorosłymi i młodzieżą.

  Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kluczowych wrocławskich placówkach zajmujących się problemami zdrowia psychicznego( lata 2005- 2011): Specjalistyczny Zespół Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu (Oddział II Dzienny Psychiatryczny, Oddział Leczenia Nerwic), Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu- Poradnia Zdrowia Psychicznego, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii. Od 2011 r. prowadzi prywatną praktykę psychologiczną i psychoterapeutyczną w Częstochowie. Stale doskonali swój warsztat terapeutyczny uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach. Pracuje pod superwizją.

Kwalifikacje:

 

2000- 2005 r. - Uniwersytet Wrocławski-  Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych,
Kierunek: Psychologia, Uzyskany dyplom: mgr psychologii

 

Kursy i szkolenia:

2007- 2012 r. - Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej (WTTS) w Poznaniu - Kurs Atestowany Terapii Systemowej indywidualnej, grupowej i rodzinnej (atestacja Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego):

 

2012 r. - Terapia narratywna, prowadzenie: dr Jerzy S. Jakubowski (psycholog, psychoterapeuta SGST, SG, WTTS)

2012 r. - Podejście systemowe w terapii objawów somatycznych, prowadzenie: lek. med. Spec. psychiatra Vera Hähnlein (Towarzystwo Systemowe w Niemczech, SG).

2012 r. - O rozwijaniu Sprawcy Mojego Życia terapia osób doświadczających przemocy, prowadzenie: mgr Maria Kasprowicz.

2011 r. - Dlaczego psychoterapia i terapia rodzinna z pacjentami psychotycznymi? Psychoterapia systemowa w psychiatrii. Kontekst pomocy, kontroli oraz chronicyzacji, prowadzenie: mgr Andreas Wahlster (Towarzystwo Systemowe w Niemczech, SG)
2011 r. - Pożegnanie jako przejście - praca systemowa w sytuacji straty, prowadzenie: mgr Marcelina Ptak.

2011 r. - Update teorii i praktyki terapii systemowej - koncepcje praktyki systemowej w psychiatrii dzieci i młodzieży, prowadzenie: dr Kurt Ludewig (Towarzystwo Systemowe w Niemczech, SG).

2011 r. - Zaburzenia jedzenia - bulimia. Rozumienie, leczenie, prowadzenie: dr n. med. Spec. psychiatra Rafał Antkowiak.

2011 r. - Zagadnienia diagnostyki systemowej. Między diagnozą klasyczną a systemową; ku dalszemu rozwojowi, prowadzenie: mgr Tomasz Basiński.

2011 r. - Systemowa terapia lęku, prowadzenie: mgr Marcelina Ptak.

2011 r. - Upojona tęsknota - systemowa teoria i terapia uzależnienia alkoholowego, Prowadzenie: dr Rudolf Klein (Towarzystwo Systemowe w Niemczech- SGST, SG).

2011 r. - Obserwator twórcą rzeczywistości. Systemowe rozumienie powstawania problemu. Konieczność eksploracji kontekstu skierowania. Praca terapeutyczna z klientami pozostającymi w związkach schizmogenetycznych, Prowadzenie: dr Jerzy S. Jakubowski (SGST, SG, WTTS).

2011 r. - Z lotu ptaka... co może dla nas zrobić opowiadanie o terapii klienta współkonstruowane z terapeutą?, prowadzenie: mgr Katarzyna Ziółkowska-Szyszło.

2010 r. - Wykorzystanie w psychoterapii dorobku badań empirycznych nad psychoterapią, Społeczno-kulturowe uwarunkowania psychoterapii, prowadzący: prof. dr hab Lidia Cierpiałkowska, dr Tomasz Pasikowski.

2010 r. - Terapia lęku w ujęciu systemowym, Prowadzący: mgr Ewa Stankowska.

2010 r. - Psychoterapia psychodynamiczna 100 godz., Prowadzący (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne): mgr Kazimierz Bierzyński, dr Jerzy S. Jakubowski.

2009 r. - Teorie rozwoju człowieka i rodziny, Prowadzący: mgr Maria Kasprowicz.

2009 r. - Zagadnienia etyczne w psychoterapii, Prowadzący: mgr Katarzyna Ziółkowska-Szyszło.

2009 r. - Psychoterapia behawioralno-poznawcza 100 godz., Prowadzący (Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Warszawa): mgr Maria Rotkiel, mgr Magdalena Kitłowska, dr n. med. Spec. psychiatra Ewa Wojtyna, dr Jerzy S. Jakubowski.

2009 r. - Psychoterapia ericksonowska 100 godz., Prowadzący (Polski Instytut Ericksonowski, Poznań): Krzysztof Klajs, mgr Elżbieta Czapiewska-Zejden, dr n. med. Spec. psychiatra Rafał Antkowiak, mgr Agnieszka Bleja, mgr Anna Janik, dr Jerzy S. Jakubowski.

2008 r. - Trening interpersonalny w konwencji systemowej 60 godz., Prowadzący: dr Jerzy S. Jakubowski (SGST, SG, WTTS), Danuta Suchecka-Zejden.

2008 r. - Psychopatologia, diagnoza nozologiczna, Prowadzący: dr n. med. Spec. psychiatra Rafał Antkowiak, mgr Wojciech Lindner.

2008 r. - Wybrane elementy wiedzy medycznej, Prowadzący: dr n. med. Spec. psychiatra Rafał Antkowiak.

 

2007 - 2008 r. - Kurs Podstawowy psychoterapii systemowej, indywidualnej i rodzinnej 130 godz., prowadzenie: mgr Ewa Stankowska, mgr Marcelina Ptak, WTTS.

 

2006 - 2007 r.  - Kurs pedagogiczny – Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

 

2005 r. - Ośrodek Interwencji Kryzysowej we Wrocławiu – szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej, superwizje, trening interpersonalny, 100 godz.

 

2004 - 2006 r. - Krakowskie Centrum Psychodynamiczne- Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej/ Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego (szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne).

 

2004 - 2005 r.  - Centrum Edukacji Doskonalenia i Rozwoju, Kraków, Ukończony kurs: Socjoterapia i psychoprofilaktyka w placówkach oświatowych.

 

 

 

 

 

 

                       Psycholog, Psychoterapia, Al. Wolności 22 ,42- 200 Częstochowa