Zaburzenia obsesyjno- kompulsywne (nerwica natręctw)


 

 

 

Kryteria Diagnostyczne- zaburzenia obsesyjno - kompulsywne (nerwica natręctw) wg Klasyfikacji zaburzeń ICD- 10:

 

A. Myśli natrętne (obsesje) lub czynności natrętne (kompusje) są obecne przez większość dni przez okres 2 tygodni.

 

B. Myśli natrętne (myśli, idee, wyobrażenia) oraz czynności natrętne (działania) charakteryzują się następującymi cechami, z których obecne muszą być wszystkie wymienione poniżej:

  • objawy są postrzegane jako powstające w umyśle pacjenta a nie narzucone z zewnątrz.
  • powtarzają się i są odczuwane jako nieprzyjemne, a co najmniej jeden objaw (czynność lub myśl natrętna) postrzegany jest jako pozbawiony sensu lub nadmierny.
  • pacjent usiłuje przeciwstawić się objawom( opór stawiony myślom lub czynnością może być minimalny) i nie jest w stanie przeciwstawić się co najmniej jednej myśli lub czynności natrętnej.
  • doświadczanie myśli natrętnych lub czynności natrętnych odczuwane jest jako bardzo nieprzyjemne.

 

C. Myśli natrętne i/lub czynności natrętne wywołują zdenerwowanie lub wpływają na funkcjonowanie społeczne lub indywidualne, zwykle powodując że osoba traci z ich powodu wiele czasu.

 

D. Myśli natrętne i/lub czynności natrętne nie są wynikiem innych zaburzeń psychicznych takich jak scizofrenia lub zaburzenia afektywne.

 

 

 

Literatura:

ICD-10. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja dziesiąta. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Kraków–Warszawa 2000.