Formy terapii 

Pierwsza konsultacja- Najczęściej służy ustaleniu oczekiwań i możliwości wspólnej pracy, m.in. omawiany jest sposób pracy i częstotliwość spotkań. Służy też zebraniu pierwszych informacji związanych z powodem przyjścia. Jest czas na pytania i wątpliwości. Trwa około 60 min.


Terapia indywidualna- jest to cykl 50- 60 min. spotkań polegających na rozmowie terapeutycznej, a także wykorzystaniu innych technik terapeutycznych. Dokładniejszy opis sposobu pracy w zakładce "Jak Pracuję?"

terapia małżeńska i par
terapia małżeńska i par

Terapia par, małżeńska- zalecana m. in. wtedy gdy okazuje się, że trudno się ze sobą porozumieć, gdy nastąpiły w życiu pewne zmiany, a nasze wspólne życie za nimi nie nadąża, gdy chcielibyśmy sobie się nawzajem przyjrzeć, spojrzeć na siebie z innej perspektywy, szukać tego co może poprawić nasz związek i jakość życia w nim, gdy czujemy, że potrzebujemy jakiejś zmiany, bo to jak żyjemy obecnie nie daje nam satysfakcji.

terapia małżeńska i par
terapia małżeńska i par

Pierwsza konsultacja dla małżeństw i par trwa około 1,5 - 2 godz. W trakcie tego pierwszego spotkania rozmawiamy na temat celów terapii, oczekiwań partnerów, możliwości dalszej pracy terapeutycznej, zbierane są pierwsze informacje na temat związku. Następne spotkania trwają około 60 min. Więcej o terapii małżeńskiej można przeczytać na stronie (kliknij poniżej): Terapia małżeńska 

 

 

 

Terapia grupowa- przeznaczona dla osób, które mają gotowość dawać i brać od innych lub chcą się tego nauczyć. Wspólne doświadczanie tego co niesie terapia, wsparcie ze strony grupy i wymiana refleksji są niewątpliwym walorem tego rodzaju terapii.

 

 

 

  • Grupowa terapia lęku

 

  • Grupa terapeutyczna dla osób, które uważają się za osoby nieśmiałe, o niskim poczuciu własnej wartości, mają różnego rodzaju trudności w kontaktach z ludźmi.

 

  • Trening Interpersonalny dla studentów- dla osób, które chcą poprawić swoje funkcjonowanie w relacjach międzyludzkich, poznać siebie w relacjach z innymi, poprawić zdolności porozumiewania się z innymi.

 

  • Grupa terapeutyczna przeznaczona dla osób z problemami depresyjnymi, nerwicowymi i związanymi ze stresem, niską samooceną, z trudnościami w relacjach w życiu osobistym i zawodowym.

 

  • Grupa socjoterapeutyczna dla młodzieży w wieku 15- 18 lat.

 

Szczegółowe informacje na temat grup terapeutycznych: terapia grupowa- szczegóły oferty

Terapia rodzinna – jest to taka forma terapii, w którą zaangażowana jest cała rodzina, zgodnie z założeniami terapii systemowej, gdzie nie sposób jest zrozumieć problemów jednostki bez uwzględnienia kontekstu w jakim ona żyje. Proponowana m. in. wtedy gdy nastąpią zmiany w życiu codziennym rodziny, narastające trudności we wzajemnej komunikacji są trudne do przezwyciężenia co powoduje narastanie kryzysu w rodzinie, sytuacja psychiczna jednego z członków rodziny zaostrza się, a dotychczasowe sposoby radzenia sobie okazują się już być nieskuteczne. Rodzina sama w sobie ma takie możliwości i zasoby, które przy współdziałaniu terapeuty może w sobie obudzić i doprowadzić do zmiany. Terapia polega na wspólnym poszukiwaniu innych perspektyw spojrzenia na sytuację, odkrywaniu tego co taką zmianę może wywołać.
Jedno spotkanie trwa około 60- 70 min.

 

                                                     Psycholog, Psychoterapia, Al. Wolności 22 , 42- 200 Częstochowa