Badania psychologiczne- pozwolenie na broń:


Badania psychologiczne dla osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń

 

mgr Oliwia Mazelewska- Sokołowska- psycholog upoważniony do badań psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń (wpis do rejestru Wojewódzkiego Komendanta Policji w Katowicach nr 4/2015) .

 

W celu umówienia się na badanie proszę o kontakt telefoniczny:

tel. 502 291 584

 

WYKONUJĘ BADANIA PSYCHOLOGICZNE :

 

 • osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń (w celach ochrony osobistej lub ochrony bezpieczeństwa innych osób oraz mienia; łowieckich; sportowych; kolekcjonerskich; pamiątkowych; szkoleniowych)
 • osób ubiegających się o prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 • osób ubiegających się o pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
 • dla kandydatów do objęcia urzędu sędziego i prokuratora
 • dla kuratorów sądowych
 • dla detektywów

 

Badanie kończy się wydaniem orzeczenia psychologicznego, które stanowi podstawę do wydania pozwolenia na broń przez okres 2 miesięcy od daty wydania orzeczenia.

 

Badanie psychologiczne obejmuje:

 
- określenie poziomu rozwoju intelektualnego
- opis cech osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych
- określenie poziomu dojrzałości społecznej.

W jaki sposób przygotować się do badania? Ważne informacje.

 

 • Badanie odbywa się po wcześniejszym ustaleniu terminu.
 • Osoba badana powinna być w dniu badania w dobrej kondycji psychofizycznej.
 • Na badanie należy zabrać dowód osobisty, w razie potrzeby okulary do czytania, szkła kontaktowe.
 • Badanie zwykle jest wykonywane podczas jednej wizyty, czas trwania to około 2,5 godziny.
 • Proszę o punktualne przybycie na wizytę, w przypadku konieczności odwołania wizyty – poinformowanie jak najwcześniej przed zarezerwowanym terminem.
 • Jeśli psycholog uzna za zasadne rozszerzenie zakresu badania psychologicznego, zostanie ono wykonane podczas dwóch wizyt, bez zmiany opłaty za badanie.
 • Orzeczenie psychologiczne zostanie wydane do maksymalnie 7 dni od daty zakończenia badania.
 • Jeśli w wyniku badań zostaną stwierdzone przeciwskazania do dysponowania bronią / wykonywania określonych czynności zawodowych zostanie wydane orzeczenie negatywne.
 • Od wydanego orzeczenia psychologicznego przysługuje osobie badanej odwołanie wnoszone na piśmie (wraz z uzasadnieniem) do podmiotu odwoławczego za pośrednictwem badającego psychologa. Osoba ubiegająca się lub posiadająca licencję detektywa odwołuje się od opinii psychologicznej za pośrednictwem badającego ją lekarza.